Đại lý di trú Úc được đang ký tại Melbourne

Công ty AMRC được thành lập vào năm 2001 để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ di cư chuyên nghiệp dành cho tổ chức cũng như các cá nhân. Với kinh nghiệm trên 18 năm, chúng tôi rất tự hào với tỷ lệ thành công cao và các dịch vụ xuất sắc đem đến cho khách hàng. Là một đại lý di trú Úc đã được đăng ký tại Melbourne, với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm có thể hỗ trợ tất cả các nhu cầu di cư và tuyển dụng của bạn. Chúng tôi làm việc với các khách hàng khác nhau, từ di trú tiêu chuẩn, cũng như di trú phức tạp, hoạt động như các đại lý di trú chuyên nghiệp chỉ định cho nhiều doanh nghiệp Úc

Visas: 186,187,482

Visas: 189, 190

Regional Skilled Migration

Visas: 491, 494, 191

Visas: 820/801, 143/173

Free Online Assessment

Chúng tôi cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh cho tất cả các yêu cầu di cư Úc

Dịch vụ hoàn hảo
Tỷ lệ thành công cao
Nhân viên có chuyên môn
Mạng lưới hỗ trợ hoàn chỉnh
Xử lý nhanh

KHÁCH HÀNG NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI

AMRC testimonial China

D.Z. đã đến AMRC để được giúp đỡ với thư từ chối cho dạng Visa Chủ doanh nghiệp được bang bảo lãnh (892), và Visa tạm thời 163 của cô hết hạn. Đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi đã cẩn thận thẩm định hoạt động kinh doanh của cô và đã giúp cô nộp lại đơn xin thị thực. Trong sáu tháng, thị thực của D.Z. đã được phê duyệt.

AMRC testimonial India

B.B. dự định nộp đơn cho visa diện Tay nghề được bảo lãnh (190). Nhưng ông đã không đáp ứng đủ điều kiện yêu cầu bắt buộc về Tiếng Anh. Đại lý di cư có kinh nghiệm của chúng tôi đã thương lượng với chính phủ tiểu bang Victoria về tình hình đặc biệt của ông và ông B.B. đã được cấp thành công thị thực sau đó.

AMRC testimonial Zimbabwe

C.F. đã nộp đơn cho diện Visa nhân viên trình độ cao được bảo trợ (475) và đang chờ đợi bài thi đánh giá kỹ năng. Tuy nhiên, ông đã về để vượt quá yêu cầu tuổi trong một vài tuần. Nhân viên di trú có kinh nghiệm của chúng tôi đã tìm cách tiến hành xử lý nhanh hồ sơ và C.F. đã được cấp thị thực đúng hạn.

AMRC testimonial Philippines

Cô y tá L.C. đến AMRC khi cô ấy chỉ có thị thực du lịch. Nhân viên di trú có kinh nghiệm của chúng tôi đã thành công khi tìm thấy một cơ hội việc làm cho cô ấy và cô đã được cấp thị thực làm việc tạm thời (457). Một năm sau, cô được cấp thị thực vĩnh viễn 186 với sự trợ giúp của chúng tôi.

Các trường hợp thành công gần đây

2024-1-23 Bà Huang - Visa 888C - Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú)

2024-1-29 Ông Zhu - Visa 888A - Diện kinh doanh đổi mới (visa thường trú)

2024-1-29 Bà Bai - Visa 888C - Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú)

2024-2-2  Bà Li - Visa 888A - Diện kinh doanh đổi mới (visa thường trú)

 
Australian Migration and Recruitment Consulting
2020-08-26T12:59:41+00:00
2024-1-23 Bà Huang - Visa 888C - Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú) 2024-1-29 Ông Zhu - Visa 888A - Diện kinh doanh đổi mới (visa thường trú) 2024-1-29 Bà Bai - Visa 888C - Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú) 2024-2-2  Bà Li - Visa 888A - Diện kinh doanh đổi mới (visa thường trú)  
2024-2-15 Bà Jin - Visa 888C - Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú)

2024-2-19 Bà Zhuang - Visa 888C - Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú)

2024-2-23 Ông Hu - Visa 888C - Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú)

2024-2-23  Bà Li - Visa 888C - Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú)

 
Australian Migration and Recruitment Consulting
2020-08-26T12:59:29+00:00
2024-2-15 Bà Jin - Visa 888C - Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú) 2024-2-19 Bà Zhuang - Visa 888C - Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú) 2024-2-23 Ông Hu - Visa 888C - Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú) 2024-2-23  Bà Li - Visa 888C - Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú)  
2024-2-28 -Bà Chen - Visa 888A - Diện kinh doanh đổi mới (visa thường trú)

2024-3-1- Bà Liu - Visa 888A - Diện kinh doanh đổi mới (visa thường trú)

2024-3-7 -  Ông Xie - Visa 888A - Diện kinh doanh đổi mới (visa thường trú)

2024-3-14 - Bà Lam - Visa 888C - Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú)
Australian Migration and Recruitment Consulting
2020-08-26T13:07:49+00:00
2024-2-28 -Bà Chen - Visa 888A - Diện kinh doanh đổi mới (visa thường trú) 2024-3-1- Bà Liu - Visa 888A - Diện kinh doanh đổi mới (visa thường trú) 2024-3-7 -  Ông Xie - Visa 888A - Diện kinh doanh đổi mới (visa thường trú) 2024-3-14 - Bà Lam - Visa 888C - Diện đầu tư trọng yếu (visa thường trú)
0
0
Australian Migration and Recruitment Consulting